Are you struggling to think of activities for home schooling during lockdown? Missing being in and around rivers? The Rivers Trust have the answer!

The Rivers Trust new Schools Hub is full of fantastic activities for families and children of all ages:

https://schools.theriverstrust.org/


Ydych chi’n cael trafferth meddwl am weithgareddau ar gyfer addysg gartref yn ystod y broses cloi i lawr? Ar goll bod mewn ac o amgylch afonydd? Mae gan Ymddiriedolaeth Afonydd yr ateb!

Mae Hwb ysgolion newydd Ymddiriedolaeth yr Afonydd yn llawn dop o weithgareddau gwych i deuluoedd a phlant o bob oed (ar gael yn Saesneg yn unig, ymddiheuriadau):

https://schools.theriverstrust.org/