Book your space to come join us for a river experience day at Cenarth Falls on Saturday 19th November 12:00, where you will learn about the river Teifi and the array of species that call it home.
A brief walk along the banks of the river Teifi will be incorporated with opportunities to spot various animals and learn more about them! There will also be guest talks and fun activities.
Please bring wet weather clothing and suitable footwear!
All children must be accompanied with a guardian. Places are limited so get in touch asap!
To book your space contact: nathaniel@westwalesriverstrust.org
————————————————————————————————
Archebwch eich lle i ddod i ymuno â ni am ddiwrnod profiad afon yn Rhaeadr Cenarth dydd Sadwrn 19 Tachwedd 12:00, lle cewch ddysgu mwy am yr afon Teifi a’r amrywiaeth o rywogaethau sy’n ei galw’n gartref.
Bydd taith gerdded fer ar hyd glannau’r afon Teifi yn cael ei ymgorffori gyda chyfleoedd i adnabod amryw anifeiliaid a dysgu mwy amdanynt! Bydd yna hefyd sgyrsiau gwadd a gweithgareddau hwyliog.
Dewch â dillad tywydd gwlyb ac esgidiau addas!
Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni gwarcheidwad. Mae’r llefydd yn gyfyngedig felly cysylltwch â Asap!
I archebu eich lle cysylltwch â’r: nathaniel@westwalesriverstrust.org