Natural Resources Wales (NRW) has published the 2021 salmon stock assessments for 23 principal salmon rivers in Wales (including 3 cross-border rivers) based upon the latest available data. In 2021 Wales recorded the lowest catches of both salmon and sea trout since consistent records began in the 1970s.

You can view the NRW article here, or the report here.

 

Mae CNC wedi rhyddhau’r asesiadau diweddaraf o stociau eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi asesiadau 2021 o stociau eogiaid ar gyfer 23 o brif afonydd eogiaid yng Nghymru (gan gynnwys tair afon drawsffiniol) yn seiliedig ar y data diweddaraf sydd ar gael. Yn 2021 cofnododd Cymru’r nifer isaf o ddalfeydd ar gyfer eogiaid a brithyllod y môr ers dechrau cadw cofnodion cyson yn y 1970au.

Gallwch weld erthygl CNC yma, neu’r adroddiad yma.