Natural Resources Wales (NRW) and Farming Connect have joined forces to remind landowners not to remove gravel from streams and rivers, following an increase in the number of incidents reported across Wales

Wales has lost over 50% of its important gravel shoals over the last century.

These gravels support over 500 species of invertebrates over half of which are found only in these shoal habitats. Gravel shoals also provide habitat for fish spawning and are a key feature of a healthy river ecosystem.

https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news/illegal-gravel-removal-puts-river-wildlife-at-risk/?lang=en


Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Cyswllt Ffermio wedi dod at ei gilydd i atgoffa tirfeddianwyr i beidio â thynnu graean o nentydd ac afonydd, yn dilyn cynnydd yn yr adroddiadau am ddigwyddiadau o’r fath ledled Cymru.

Mae Cymru wedi colli dros 50% o’i basleoedd graean pwysig dros y ganrif ddiwethaf.

Mae’r graeanau hyn yn cynnal mwy na 500 o rywogaethau infertebrata, y mae dros hanner ohonynt i’w cael yn y cynefinoedd basle hyn yn unig. Mae basleoedd graean hefyd yn darparu cynefinoedd ar gyfer pysgod sy’n silio ac maent yn nodwedd allweddol ar ecosystem afon iach

https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/news/illegal-gravel-removal-puts-river-wildlife-at-risk/?lang=cy