Gweler ynglwm daflen gan Dwr Cymru am eu prosiect i leihau erydiad tir mewn caeau corn melys / india corn / indrawn / maize.

Mae Dwr Cymru yn estynu’r prosiect i dal-gylch Afon Teifi a thu hwnt.

Cysylltwch â Gareth Williams o gwmni procam.co.uk os oes gyda chi ddiddordeb mewn.

Croeso mawr i chi ddanfon y wybodaeth ymlaen at sefydliadau neu bobl eraill hefyd.

Please see attached a leaflet from Dwr Cymru Welsh Water about their project to reduce soil erosion in maize /sweet corn / indian corn fields.

Dwr Cymru are extending this project into the Teifi Catchment and beyond.

Please contact Gareth Williams of procam.co.uk if you are interested in this.

And please pass this information on to other organisations and individuals too.

The leaflet is available here:

Undersowing Maize Leaflet DCWW

Preview of the leaflet, which can be downloaded on the link above.