Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru

Elusen yw Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru sy’n ymroddedig i adfer a diogelu afonydd Gorllewin Cymru ar gyfer pobl a bywyd gwyllt.

Os byddwch yn sylwi ar arwyddion o lygredd dŵr neu bysgod mewn trafferth, ffoniwch linell gymorth 24/7 Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 neu cliciwch yma.

Nifer y llednentydd a fabwysiadwyd gan ein gwirfoddolwyr

Nifer y ffermydd y gweithiwyd arnynt

Cilomedrau o gynefin afon wedi'i wella

Nifer y coed a blannwyd

Rhwystrau o fewn afonydd yn cael eu dileu neu eu llacio

Cilomedrau o afon agorwyd i lwybrau pysgod

Nifer y plant sy'n ymwneud ag afonydd

Newyddion

Prosiect Plastigau Amaethyddol

Rydym yn gweithio ar brosiect i wella faint o blastigau amaethyddol sy’n cael eu hailgylchu yng Nghymru. Byddwn yn gweithio gyda chasglwyr plastigau...

darllen mwy

Ein Afonydd

Beth Ydyn Ni'n Gwneud

Gwirfoddoli