Gwaith Contract a Chyfleoedd Tendro

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru yn darparu ystod eang o weithgareddau sy’n galw am gymorth allanol, o beirianneg sifil ar gyfer adeiladu ysgolion pysgod, i gontractwyr lleol i ddarparu ffensys afonol a gwlyptiroedd.  Wrth gaffael ein gwaith allanol rydym yn ymdrechu i sicrhau’r gwerth gorau yn ei holl weithgarwch caffael. Mae’r gwerth gorau yn cael ei fesur o ran ansawdd, dibynadwyedd, addasrwydd i’r diben, enw da, cefnogaeth ‘ôl-werthu’, ac ystyriaethau moesegol, yn ogystal â phris.

Rhestrir cyfleoedd gwaith contract isod – cliciwch ar y ddolen briodol i weld rhagor o wybodaeth am y cyfle.

Cyfleoedd Gwaith Contract Cyfredol:

Yn anffodus, nid oes gennym unrhyw gyfleoedd gwaith contract ar hyn o bryd.