Beth fyddai’n ein gwneud ni’n gyffrous am sgip yn llawn concrit? Pan mae newydd gael ei symud o afon!

Yr wythnos hon rydym wedi symud tair cored o rannau uchaf Afon Afan ger y Cymer. Roedd y coredau hyn, er eu bod yn gymharol isel o ran uchder, yn amharu ar lif naturiol a symudiad graean a gwaddodion yn yr afon. Nawr eu bod nhw wedi diflannu, mae’r afon yma’n gallu llifo’n rhydd eto!

Dyma dri yn unig o’r rhwystrau a dynnwyd o dan y prosiect ‘Ailgysylltu Afonydd Eog Cymru’ a arweiniwyd gan Brifysgol Abertawe, gyda phartneriaid Clwb Pysgota Cwm Afan, Afonydd Cymru, Dŵr Cymru, Sefydliad Gwy ac Wysg a Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Cyfoeth Naturiol Cymru, o’r Gronfa Rhwydweithiau Natur, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a weinyddir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.