Yn anffodus, rhwng 2 aelod o’n tîm a oedd allan ar ymweliadau ar wahân heddiw yn #Ceredigion, gwelsom 6 digwyddiad llygredd ar wahân o fewn 3 dalgylch afon.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod am bob arwydd gweledol o lygredd dŵr i Cyfoeth Naturiol Cymru 24/7 rhadffon 0300 065 3000 neu ar eu ffurflen yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/NU2VYV/

Rydyn ni’n deall y rhwystredigaeth mae rhai wedi ei gael gydag ymateb llai na’r gobaith i adrodd am ddigwyddiadau, ond os nad ydyn nhw’n cael eu hadrodd yna does dim tystiolaeth eu bod wedi digwydd.

Mae’r canllaw isod, o’n prosiect #AdoptaTributary, yn dangos arwyddion llygredd dŵr i gadw llygad amdano.